Showbird.com is de grootste marktplaats
voor LIVE entertainment van NL en BE
Artiesten presenteren zich op ons platform
Jij kunt hen boeken voor je eigen event
30.000 klanten gingen je voor
Gemiddelde klantwaardering 9,5
Direct reactie van de artiest zelf
Laagste prijs garantie

BOEKINGSCONTRACT 59710


1. Op 3 augustus 2023, zijn

ARTISTA  b.v.
vertegenwoordigd door: Anna Jansen
Sterrenstraat 15
1211BH te Hilversum
telefoonnummer: 0612345678
verder te noemen: “Artiest“;

en

Klanto  B.V.
vertegenwoordigd door: Jan de Vries
Applauslaan 42
2511PL te Den Haag
telefoonnummer: 0687654321
verder te noemen: “Klant“;

overeengekomen dat de act  ‘Artista dance experience
( zoals weergegeven op Showbird.com bij totstandkomen van deze boeking)

zal worden uitgevoerd op zaterdag 20 januari 2024 tussen 20:00 en 23:00
op de volgende gelegenheid:

Evenement:            Bedrijfsfeest ’25 jaar Klanto’
Locatie:                   Feestgracht 116, Den Haag

Voor de somma van € 750,- inclusief alle onkosten artiest en BTW.


Klant dient zorg te dragen voor:
Benodigde ruimte:            binnen of buiten, podium van min 3x4 meter
Rider Artiest:      2 elektriciteitsaansluitingen. 1 stapel handdoeken, 1 kom blauwe M&M’s 

Artiest dient zorg te dragen voor:
Geluidsinstallatie

Speciale afspraak:   
De act wordt uitgevoerd door 3 dansers (ipv 4).
De dansers zullen de rode dans outfits dragen.
Aan het eind zullen we de directeur uitnodigen mee te dansen. 

 2. ShowBird
Artiest en Klant verklaren hierbij dat deze bindende boeking tot stand is gekomen via de bemiddeling van Showbird Nederland B.V. en dat de gebruikersvoorwaarden zoals gepubliceerd op showbird.com eveneens op deze overeenkomst van toepassing zijn. ShowBird verzorgt tevens namens beide partijen de betaling en administratieve afhandeling.

Inhoudelijke afstemming over het optreden vindt plaats tussen Artiest en Klant.

4. Aard van de overeenkomst
3.1    Deze overeenkomst betreft geen dienstbetrekking, maar een enkelvoudige opdracht tot het uitvoeren van een optreden.

Solo Artiest: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-1 beoordeelde overeenkomst.
Groep Artiesten: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-2 beoordeelde overeenkomst.
DJ: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12-10-2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. 
 

4. Beëindiging
4.1    Indien een de partijen de boeking voortijdig wil beëindiging, kan dit alleen kenbaar gemaakt worden via het Annuleer Boeking formulier op Showbird.com. Bij een annulering wordt de norm van redelijkheid-billijkheid gehanteerd, met als ondergrens de Nederlandse wetgeving. 

4.1.1    Bij annulering door Klant zal Artiest (via Showbird) het navolgende terugbetalen aan Klant:
(i)     Annulering meer dan 3 maanden voor uitvoerdatum: 90% van de vergoeding.
(ii)    Annulering 3 t/m 2 maanden voor uitvoerdatum: 50% van de vergoeding.
(iii)   Annulering minder dan 2 maanden voor uitvoerdatum: geen terugbetaling.
ShowBird behoudt het recht voor om maximaal 10% van het vergoedingsbedrag van Artiest te vorderen als compensatie voor de dienstverlening en gemaakte kosten.

4.1.2    Bij annulering door Artiest zal Artiest (via Showbird) 100% van de vergoeding terugbetalen aan Klant.
ShowBird behoudt het recht voor om maximaal 10% van het vergoedingsbedrag van Artiest te vorderen als compensatie voor de dienstverlening en gemaakte kosten. 

5. Verplichtingen en Aansprakelijkheid
5.1   Verplichtingen en aansprakelijkheid van Artiest en Klant met betrekking tot het optreden zijn geregeld in de bestaande wetgeving. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

5.2    Een partij die van mening is dat sprake is van een geschil, is verplicht dit uiterlijk binnen 24 uur na het optreden schriftelijk te melden bij Showbird. Showbird Nederland B.V. is geen partij bij geschillen tussen Artiest en Klant, maar zal haar best doen om tussen partijen te bemiddelen, ondanks dat zij daartoe niet kan worden verplicht. 

5.3   Enig geschil voortvloeiende uit of verband houdend met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Partijen een voorlopige voorziening te vragen. 

 

Ook wij gebruiken ShowBird

Veilig Boeken

ShowBird