Inleiding
Showbird BV (“Showbird”) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Showbird verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid
Deze Privacy verklaring is gekoppeld aan de gebruiksvoorwaarden.

Verwerking
Showbird verzamelt contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en opgegeven wachtwoord) van alle gebruikers die een account aanmaken, betalingsgegevens van alle gebruikers die een dienst afnemen, de gebruiks- c.q. boekingshistorie van haar gebruikers en de specifieke kenmerken van een show of act.
Showbird verwerkt de door haar gebruikers en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van Showbird.

Doel
Showbird gebruikt de verzamelde gegevens om jou als gebruiker te identificeren, om de gevraagde dienstverlening te leveren, voor het aangaan en onderhouden van contact met haar gebruikers, het met elkaar in contact brengen van gebruikers, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijk verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe diensten van Showbird), maar ook voor het beantwoorden vragen en het in behandeling nemen van klachten.

Cookies
Showbird maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring.

Beveiligingsmaatregelen
Showbird heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik maken van een https-verbinding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het door jou gekozen wachtwoord. Wij adviseren je om jouw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te wijzigen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je kunt via je eigen beheerpagina’s op Showbird.com je gegevens bekijken, up-to-date houden en verwijderen. Voor het geheel verwijderen van je account dien je contact op te nemen met Showbird.

Derden
Je persoonlijke gegevens worden door Showbird niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder jouw toestemming, tenzij Showbird daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links
Op de website van Showbird tref je mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Showbird kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Bescherming
Voor de veiligheid van onze gebruikers worden contactgegevens in de vorm van url’s, e-mail adressen en telefoonnummers bij interactie tussen gebruikers ganonimiseerd.

Wijzigingen
Showbird behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De laatste update van deze verklaring is gedateerd op 2 januari 2017. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.